Skip to main content

Online Traject

Rouwen

Hoe omgaan met jouw pijn en verdriet?

Toen ik 15 jaar geleden voor het eerste geconfronteerd werd met verlies door het overlijden van ons dochtertje, wist ik niets over rouw. Het overkwam me zomaar. Een oma en opa waren reeds gestorven toen ik klein was, maar zo dichtbij en zo ingrijpend was (gelukkig) steeds een ver van mijn bed show geweest tot dan toe. Ik had zoveel vragen, ik wist niet wat ik moest doen en hoe ik het moest doen:

 

 • Wat is dat rouwen?
 • Hoe doe je dat?
 • Hoe lang duurt het?
 • Gaat die pijn terug over?

Ik voelde me eenzaam en alleen in een wereld die gewoon verder draaide alsof er niets aan de hand was. Ik had het gevoel dat niemand me echt begreep en dat mensen het al gauw vergeten waren of dat ze het zelf te heftig vonden en er niet voor open stonden om erover te praten.

 

 • Is dit herkenbaar voor jou?
 • Heb je ook zoveel vragen?
 • Weet je soms ook geen blijf met jezelf?
 • Weet je niet of je zoveel emoties kan overleven?
 • En hoe je deze kan overleven?

In deze online modules heb ik alle info gebundeld die ik toen had willen weten, geïllustreerd adhv heel veel voorbeelden uit mijn eigen verliesverhaal en uit de verhalen van mensen die ik reeds individueel mocht begeleiden. Info die ervoor ging zorgen dat ik het mezelf niet onnodig nog lastiger maakte, dat ik mezelf de schuld niet gaf van zaken die mijn schuld niet waren, … 

Waarom een online traject?

Omdat

 • Je er de deur niet voor uit moet.
 • Je het kan herbekijken wanneer en hoeveel je wil. Ik had het vooral ‘s avonds en ‘s nachts heel lastig, wanneer niemand bereikbaar is of wanneer ik niet wist tegen wie ik het had kunnen vragen.
 • Je het op elk moment van de dag of nacht kan bekijken wanneer jij er nood aan hebt.

Dit traject is voor jou als:

 • je zelf een ingrijpend verlies in je leven meemaakt en je nog nooit van dichtbij in aanraking kwam met rouw en verlies.
 • je zelf aan het rouwen bent en je afvraagt of je wel ‘goed’ aan het rouwen bent.– je vragen hebt over wat ‘normale’ rouw is en hoe je dit op de best mogelijk manier gaat doen.
 • je aan het rouwen bent en van alles voelt in je lichaam en je je afvraagt of die moeheid, die concentratiestoornissen, … wel normaal zijn.
 • je het niet zo evident vindt om te durven zeggen of doen wat je eigenlijk werkelijk wil en je nogal vlug geneigd bent om anderen te pleasen.
 • je mensen in je omgeving die een verlies hebben meegemaakt, beter wil begrijpen en ondersteunen.
 • je niet weet wat zeggen tegen iemand die een verlies heeft meegemaakt en je daarom liever een omweggetje maakt dan deze persoon tegen het lijf te lopen.
 
 

Inhoud van de modules

6 modules, bijna 3 uur kijk- en luistertijd.

Module 1: Persoonlijk verliesverhaal van Tine + belang van kennis over rouw, 32 min

Bijna 16 jaar terug wist ik zelf niets over rouw en werd er plots keihard mee geconfronteerd. Ons dochtertje Marthe had leukemie en is overleden op 14 augustus 2008. De onwetendheid over wat is rouw, hoe ga je ermee om, wat zijn ‘normale rouwreacties’ en wat niet, hoe overleef ik die immense pijn, hoe kan ik hier nog verder leven, wil ik dit wel, … zorgden dat ik een heel moeizaam pad liep.

Op 5 september 2023, 15 jaar na het overlijden van Marthe, overleed mijn broer heel onverwacht. De pijn, de onmacht, het verdriet was, en is 8 maanden later nog steeds heel groot. Het grote verschil met bijna 16 jaar terug is dat ik nu wel al heel wat over rouw weet. Door mijn eigen verlieservaringen, door zelf bij een rouwconsulente langs te gaan en door de vele opleidingen over rouw en verlies weet ik hoe ik voor mezelf kan zorgen en hoe ik ook anderen in verlies nabij kan zijn. Ik ervaarde het belang om écht tijd te nemen voor wat ik voel en hier zorg voor te dragen. Kennis over rouw maakt de pijn niet minder, maar zorgt er wel voor dat je het niet nog zwaarder maakt.

In deze module vind je mijn persoonlijk verliesverhaal wat uitgebreider terug, alsook waarom ik het als ervaringsdeskundige en rouwcounselor zo belangrijk vind dat iedereen deze kennis over rouw zou moeten hebben.

Module 2: Authenticiteit en kwetsbaarheid, 16 min

Rouw legt als het ware een vergrootglas op hoe we in het leven staan. Ik heb het vaak over de keuze ‘van binnen naar buiten leven’ of ‘van buiten naar binnen’ leven. Leef je je eigen leven? Durf je te laten en te doen wat je zelf écht wil? Of pas je je aan aan de mensen om je heen? Is de ja die je voelt, effectief ook de ja die naar buitenkomt? Of wordt een ja soms een nee en een nee een ja, uit schrik om veroordeelt te worden, om er niet bij te horen, om anders te zijn, … . In deze module komt er aan bod waarom het zo belangrijk is dat we terug leren contact maken met wat echt in ons leeft en dat we hier ook zorgzaam mee omspringen. Niet de ‘hard way’ van doordoen en sterk zijn, die we als het ware met de paplepel hebben meegekregen.

Module 3: Rouwmythes, 46 min

Rouwmythes zijn opvattingen over rouw die het zicht op wat rouw echt is vertroebelen. Deze rouwmythes zijn gebaseerd op oude modellen van rouw. Vroeger waren mensen in rouw in het zwart gekleed. Tijdens deze rouwperiode mochten mensen geen TV kijken, geen radio luisteren, niet naar de kermis gaan in het dorp, … Ze moest rouwen, en alleen maar rouwen. Na deze rouwperiode werd verwacht dat de zwarte kleren in de kast werden gehangen, en dat de rouwperiode hiermee ook afgesloten werd, de rouwperiode was voorbij en het leven werd terug opgepakt als voorheen.

De vele rouwmythes die nog leven waarop onze rouwuitspraken vaak gebaseerd zijn zoals: heb je het al verwerkt, je zal het moeten loslaten, het is toch al lang geleden, … zijn al lang achterhaald en toch blijven we deze uitspraken gebruiken. Dringend tijd om hier verandering in te brengen. Hoe? Dat kun je in deze modules terugvinden.

Module 4: Rouw op de verschillende levensdomeinen, 31 min

Onze emoties, ons denken, ons gedrag, ons lichaam, onze relaties en hoe we naar het leven, naar de dood en het waarom van het leven kijken, kan heel erg veranderen in periodes waarin de vaste grond van onder onze voeten verdwijnt. Soms tijdelijke, soms blijvende veranderingen.

Soms gebeuren er zaken met ons lichaam die we nog nooit eerder hebben ervaren. Of mensen waarvan je dacht dat je er heel erg kon op rekenen, blijven zo’n periodes achterwege en andere waarvan je het niet verwachtte, zijn plots heel erg ondersteunend en aanwezig. Of waar je tot dan toe altijd in geloofde, wankelt nu langs alle kanten.

Op de verschillende levensdomeinen kunnen we erg uitgedaagd worden tijdens perioden van rouw en verlies. In deze module komen de verschillende levensdomeinen en de mogelijke symptomen uitvoerig aan bod.

Module 5: Tips voor troost bij jezelf, 20 min

Rouwen is heel eenzaam hoor je soms zeggen. En inderdaad, een partner, een broer of een zus kunnen hetzelfde niet voelen zoals jij. Het is niet evident om in onze maatschappij waarin we vaak heel wat ballen tegelijkertijd in de lucht willen houden, ook voldoende zorg en aandacht aan onszelf en onze rouw besteden. In deze module komen er tips aan bod over hoe je zorg kunt dragen voor jezelf, wat eigenlijk altijd heel belangrijk is, maar zeker in periodes van rouw- en verliespijnen.

Module 6: Tips voor troost bij anderen, 26 min

Vanuit de oude rouwmythes hebben we vaak heel wat troostzinnen klaar: je moet het een plek geven, je moet erover praten, tijd heelt alle wonden, heb je het al verwerkt, … . Ik merk dat wanneer mensen zelf nog geen ingrijpend verlies hebben meegemaakt, mensen terug grijpen naar deze zinnetjes. Wie zelf reeds een verlies van nabij meemaakte, zal deze niet meer gebruiken. Omdat mensen dan zelf hebben ervaren hoe pijnlijk en kwetsend deze kunnen zijn, ook al zijn ze vaak goedbedoeld.

Kijk maar eens op sociale media wanneer iemand een sterfgeval aankondigt. Je vindt er voornamelijk drie reacties terug: sterkte, veel sterkte en innige deelneming. Waarom zouden mensen in verdriet sterk moeten zijn? En wat bedoel je dan met ‘sterkte’? Deze woorden zijn leeg, zeggen niets. En zeg nu zelf: ‘innige’ deelneming van achter een gsm of computerscherm, daar is toch niets ‘innigs’ aan…

Met deze module hoop ik mensen die zelf nog geen ingrijpend verlies van nabij hebben meegemaakt te informeren en te inspireren in hoe je wél op een passende en ondersteunende wijze rouwenden nabij kan zijn.

 

 

 

Uit wat bestaat het traject?

 • De 6 modules
 • Levenslang kun je alle modules herbekijken als je die bewaart
 • Maar vooral: jezelf de toestemming, de tijd en ruimte geven om op jouw unieke manier te rouwen en zo ook op jouw unieke manier jouw leven te leven i.p.v. overleven. De kracht hiervoor vinden, is eigenlijk onbetaalbaar en het grootste cadeau dat je jezelf kan geven.
 
Je hebt de keuze tussen 3 verschillende trajecten:

1. Enkel de 6 modules
2. De 6 modules + een half uur online gesprek indien je nog bijkomende vragen of bedenkingen hebt
3. De 6 modules + 2  individuele gesprekken (op de troostzolder of online) waarin we stilstaan bij jouw persoonlijk verliesverhaal. Indien je na deze 2 gesprekken nog verder wil komen, kunnen er nog steeds individuele gesprekken bijgeboekt worden.

Kostprijs traject: €98 incl. BTW

Kostprijs traject + 1/2 uur online gesprek*: €128 incl. BTW

Kostprijs traject + 2 individuele gesprekken*: €198 incl. BTW

 

1 (*) Gesprek(ken) zelf aan te vragen via mail tine@detroostzolder.be of telefonisch (0479 03 81 88) binnen 3 maanden na aankoop traject.

2 (**) Wanneer je binnen de 3 maanden na aankoop laat weten via mail tine@detroostzolder.be hoe het voor je was en hoe dit traject jou heeft geholpen, en ik deze getuigenis mag gebruiken op mijn website, dan ontvang je een gratis troostgeschenk in je brievenbus. Enkel voor optie 2 en 3, dus niet voor het basistraject.Hoe het voor andere deelnemers was:

F. heeft de voorbije jaren heel wat verlieservaringen gehad:

Het beluisteren van de rouwmodules was voor mij een grote herkenning. Tine drukt in woorden uit wat je als persoon in rouwt heel sterk voelt. Aan datgene dat je soms doet twijfelen aan jezelf of het wel hoort bij een rouwproces. Iedereen is anders, iedereen rouwt ook anders en dat is oké. Door te horen hoe bepaalde mensen –net als jezelf- heen en weer slingeren in gevoelens, emoties, herinneringen en gedragingen geeft je op een bepaalde manier wel steun. Het is eenzaam als rouwende persoon in een harde, prestatiegerichte maatschappij waar steeds minder tijd is voor zachtheid, voor omgaan met verlies. En net de mensen die het dichtst bij je staan reageren soms het kilst. Onbedoeld. Omdat omgaan met rouwende mensen blijkbaar heel moeilijk is in onze maatschappij. 

Het persoonlijke van de modules creëert een vertrouwelijke, veilige sfeer waarbij je al snel aanvoelt dat er -helaas- gesproken wordt uit persoonlijke rouwervaring. Niemand begrijpt een rouwende persoon zo goed als iemand die zelf een groot verlies heeft geleden. 

Alle aspecten van rouw worden toegelicht. Hoe rouw in de omgeving wordt gezien, typische rouwclichés, hoe je mensen in rouw best benadert, wat je best zegt (en niet zegt) en hoe je jezelf en iemand dichtbij in rouw het beste kunt helpen. Een realistische en authentieke benadering die veel meer helpt dan het achterhaalde rouwen in vaste fases. Rouwen is immers geen vast proces. Er is geen eindpunt waar je snel even naartoe loopt. Evenmin is het een ziekte. Medicatie maakt het niet beter. Iemand forceren om alles te vergeten en gewoon door te gaan helpt niet. Je hebt behoefte aan persoonlijke ruimte om je verdriet te ontplooien. Ruimte die heel hard is, genadeloos pijnlijk met een diepe kernpijn van niet meer weten hoe je ooit verder moet; en soms ook met mooie, bitterzoete herinneringen die alleen jullie delen. 

Hoe mooi is het dan wel niet als je jezelf kunt omgeven met mensen die je die ruimte geven, die oprecht begrip tonen voor je situatie en je daarin het geduld en ondersteuning geven.

De rouwmodules zijn zeker een aanrader! Het geeft een gevoel van herkenning. Van bevestiging dat het oké is hoe je zelf rouwt. Dat de chaos, de pijn, het klein willen zijn en de rauwe innerlijke marteling die rouw is, dat die een gevolg zijn van liefde. Van liefde die een andere vorm heeft gekregen maar die altijd aanwezig zal zijn.

Bedankt Tine om mensen die steun te geven!

 

Sylvie verloor haar partner:

Zeer verhelderend, zeer duidelijk met alle voorbeelden die je geeft vanuit uzelf en vanuit uw praktijk. Bracht me heel veel herkenning. Jij kon woorden geven aan wat ik voelde en doormaakte. 

De praktische handvaten, tips en trics zorgen dat je ermee aan de slag kan. Voordat ik de modules beluisterde had ik er geen flauw idee van dat de fysieke pijnen die ik voelde ook als gevolg van de rouw konden komen. Ik wist niet dat rouw zich effectief ook kon vastzetten op je lichaam. Het is ergens geruststellend te weten dat dit daarvan kan komen en dat dit van voorbijgaande aard is als we zorg dragen voor de signalen die ons lichaam heeft.

Tine kan wel niet verstoppen dat ze westvlaamse is :-), maar net dat toont dat ze recht vanuit haar hart spreekt, dat het niet zo gekuist is en dat het zeer fijn is om naar te luisteren.

 

Veerle schrijft:

Ik heb de ganse online reeks rond rouw en verlies beluisterd, sommige stukken zelfs 2 keer.

Ik vind het heel mooi opgebouwd, hoe de modules elkaar opvolgen, beginnend met je eigen verliesverhaal, zo oprecht, puur en eerlijk. Met de termen kwetsbaarheid en authenticiteit er al eigenlijk mooi in toegepast. Je weet de theorie op een duidelijke manier uit te leggen aan de hand van de overzichtelijke powerpoint presentatie. De vele praktijkvoorbeelden zijn zeker een grote troef. Ze ondersteunen zo mooi de theorie, maken het zo tastbaar, zo voelbaar, trekken de aandacht om te blijven luisteren.

Het online traject is een grote meerwaarde voor mensen die de kracht nog niet hebben om zich te verdiepen in hun persoonlijk verliesverhaal. Ook wanneer mensen zich niet lang kunnen concentreren, die nog veel vergeten omwille van het verdriet of die het zich ontzien om buiten te komen tussen andere mensen maar die wel zoekend zijn naar informatie of ook maar iets van handvaten of houvast in hun immens verdriet. Je kan het beluisteren wanneer je wil en op pauze drukken wanneer je er even nood aan hebt.

Misschien is het ook wel raadzaam om na het online-traject contact te nemen met Tine, al is het maar om even te kunnen ventileren wat dit allemaal bij je naar boven bracht. Blijf er niet mee zitten, praat erover.